Τμηματα & Εξετασεις

Μέτρηση
Οστικής
Πυκνότητας

Με αξιοπιστία & εγκυρότητα.

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Οστεοπόρωση

Εξοπλισμένοι με υπερσύγχρονο μηχάνημα, το σύστημα μας μπορεί να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις οστικής πυκνότητας σε ελάχιστο χρόνο και με εξαιρετικά χαμηλή δόση ακτινοβολίας σε σύγκριση με μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας.

Μία αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση και την εκτίμηση του βαθμού οστεοπόρωσης.

Εξετάσεις:

Κόστος | €30

Παρέχουμε πλήρες εύρος γυναικολογικών εξετάσεων. Δείτε εδώ.