Εξετασεις

Check-Ups

Προσυμπτωματικοί Έλεγχοι

Απεικονιστικές & Εργαστηριακές Εξετάσεις

Πλήρες εύρος Check-Ups

Ολοκληρωμένα πακέτα προληπτικών εξετάσεων που προσφέρονται σε προνομιακές τιμές και διενεργούνται χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό γιατρού. 

Εξετάσεις:

Basic

Γενική Αίματος

Νάτριο, Κάλιο

Ασβέστιο

Σάκχαρο

Ουρία

Ουρικό οξύ

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη, HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

γ-GT

Αλκαλική Φωσφατάση

Γενική Ούρων

€35

Ανδρών Κάτω Των 50

Γενική Αίματος

Νάτριο, Κάλιο

Ασβέστιο

Σάκχαρο

Ουρία & Ουρικό οξύ

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη, HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

γ-GT

Αλκαλική Φωσφατάση

Γενική Ούρων

+ PSA Δωρεάν

€65

Γυναικών Κάτω Των 50

Γενική Αίματος

Νάτριο, Κάλιο

Ασβέστιο

Σάκχαρο

Ουρία & Ουρικό οξύ

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη, HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

γ-GT

Αλκαλική Φωσφατάση

Γενική Ούρων

Ε2

FSH

€45

Καρδιολογικός Έλεγχος

Γενική Αίματος

Ταχύτητα καθίζησης

Σάκχαρο

Ουρία

Ουρικό οξύ

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

Χρόνος προθρομβίνης

CPK

Γενική Ούρων

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

€60

Καρδιολογικός Έλεγχος

+

Πλήρες πακέτο με

Καρδιολογικό Έλεγχο

Triplex Καρδίας

Δοκιμασία κοπώσεως

€110

Παιδιατρικό

Γενική Αίματος

Σίδηρος

SGOT, SGPT

Ουρία

Φερριτίνη

Κρεατινίνη

Χοληστερόλη, ΗDL, LDL

Τριγλυκερίδια

Σάκχαρο

Γενική ούρων

€25

Προγεννητικός Έλεγχος

CMV G/M

Rubella G/M

Toxoplasma G/M

Rhesus/Ομάδα αιματος

HBsAg

€60

Έλεγχος Θυρεοειδούς

FT3

FT4

TSH

Anti-TG

Anti-TPO

TSI (TRAb)

T3

T4

U/S (Υπέρηχος θυρεοειδούς)

€55

Οστεοπόρωση

Ασβέστιο

Φώσφορος

Αλκαλική Φωσφατάση

Osteocalcin

25-Vit-D3

PTH

Ασβέστιο Ούρων

€70