Τμηματα & Εξετασεις

Αιματολογικό
& Βιοπαθολογία

Πλήρες εύρος εξετάσεων.

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Αιματολογικό & Εξετάσεις

Οι εργαστηριακές αιματολογικές μετρήσεις είναι θεμελιώδεις για την κλινική διάγνωση.

Η Γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει ένα πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Διενεργείται επίσης ο έλεγχος αιμορραγικής διάθεσης και ο έλεγχος θρομβοφιλίας καθώς και η ταχεία αξιολόγηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων.

Στο αιματολογικό εργαστήριο διενεργείται ο προσδιορισμος ομάδων αίματος και Rhesus. Οι ομάδες αίματος και Rhesus ελέγχονται με αντιορούς και την ημιαυτοματοποιημένη μέθοδο γέλης (Grifols). 

Τέλος, σε εμάς θα βρείτε πλήρη γκάμα βιοπαθολογικών εξετάσεων.

Ποιές εξετάσεις διενεργούνται;

Υπάρχουν οι παρακάτω διαθέσιμες εξετάσεις:

Κόστος | Aπό €35

Τα περισσότερα αποτελέσματα δίνονται αυθημερόν.