Τμηματα & Εξετασεις

Αξονική Τομογραφία
(CT)

Εμπειρία δεκαετιών στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Τι είναι η αξονική τομογραφία;

Η Αξονική Τομογραφία (CT – Commuted Tomography), με περιστρεφόμενες μηχανές ακτίνων Χ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξετάσεις στην ιατρική απεικόνιση, αφού αποτελεί ένα σπουδαίο όπλο στα χέρια του κλινικού ιατρού για την διάγνωση ή τον αποκλεισμό διαφόρων παθήσεων με μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με άλλες απλές απεικονιστικές μεθόδους. 

Σε ποιά σημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Υπάρχουν οι παρακάτω διαθέσιμες εξετάσεις:

Κόστος | €50

* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το σκιαγραφικό.