Τμηματα & Εξετασεις

Καρδιολογία

Έλεγχος & Εξετάσεις

Καρδιολογικές Εξετάσεις

Καρδιολογικό τμήμα

Στην Ευρωδιαγνωστική θα βρείτε πλήρες εύρος εξετάσεων & καρδιολογικού ελέγχου.

Εξετάσεις

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα €15
 • Test κοπώσεως €35
 • Holter αρτηριακής πιέσεως €30

  (24ωρη καταγραφή)

 • Test κοπώσεως & Holter πιέσεως €50

  (24ωρη καταγραφή)

 • Holter ρυθμού €30

  (24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος)

 • Triplex καρδιάς €30

Λιπιδαιμικός Ελεγχος

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

ΑΡΟ Α

ΑΡΟ Β

Lp(a)

€40

Αρτηριοσκλήρυνση

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

B12

Φυλικό Οξύ

Ομοκυστεΐνη

€55

Συνδυαστικό

Συνδυασμός

Αρτηριοσκλήρυνση

Holter αρτηριακής πιέσεως

€75

Καρδιολογικός Έλεγχος

Γενική Αίματος

Ταχύτητα καθίζησης

Σάκχαρο

Ουρία

Ουρικό οξύ

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

Χρόνος προθρομβίνης

CPK

Γενική Ούρων

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

€60

Καρδιολογικός Έλεγχος

+

Πλήρες πακέτο με

Καρδιολογικό Έλεγχο

Triplex Καρδίας

Δοκιμασία κοπώσεως

€110