Τμηματα & Εξετασεις

Καρδιολογία

Έλεγχος & Εξετάσεις

Καρδιολογικές Εξετάσεις

Καρδιολογικό τμήμα

Στην Ευρωδιαγνωστική θα βρείτε πλήρες εύρος εξετάσεων & καρδιολογικού ελέγχου.

Εξετάσεις

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα €15
  • Test κοπώσεως €35
  • Holter ρυθμού €30

    (24ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος)

  • Holter αρτηριακής πιέσεως €30

    (24ωρη καταγραφή)

  • Triplex καρδιάς €30

Καρδιολογικός Έλεγχος

Γενική Αίματος

Ταχύτητα καθίζησης

Σάκχαρο

Ουρία

Ουρικό οξύ

Χοληστερόλη

HDL, LDL

Τριγλυκερίδια

SGOT, SGPT

Χρόνος προθρομβίνης

CPK

Γενική Ούρων

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

€60

Καρδιολογικός Έλεγχος

+

Πλήρες πακέτο με

Καρδιολογικό Έλεγχο

Triplex Καρδίας

Δοκιμασία κοπώσεως

€110