Υπηρεσιες

Αιμοληψία
Κατ' Οίκον

Εξυπηρέτηση στο σπίτι σας

Σε όλη την Αττική

Αιμοληψία Κατ' Οίκον

Κατόπιν αναγνώρισης των αναγκών ορισμένων ανθρώπων που δυσκολεύονται να μετακινηθούν, έμπειροι αιμολήπτες αναλαμβάνουν την λήψη αίματος από τον προσωπικό σας χώρο, με ραντεβού.

Η αιμοληψία γίνεται είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε σε ομαδικό (επιχειρήσεις, δήμοι, αθλητικά σωματεία, κλπ).

Κόστος | €5 - 10

Εντός Αττικής.