Τμηματα & Εξετασεις

Μαγνητική Τομογραφία
(MRI)

Εμπειρία δεκαετιών στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Τι είναι η μαγνητική τομογραφία;

Η Μαγνητική Τομογραφία είναι μια μη επεμβατική τεχνική ιατρικής απεικόνισης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή λεπτομερών εικόνων τόσο της ανατομίας όσο και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.

Σε ποιά σημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Υπάρχουν οι παρακάτω διαθέσιμες εξετάσεις MRI:

Κόστος | €140

Μαστών | €160

δεν συμπεριλαμβάνεται το σκιαγραφικό.