Τμηματα & Εξετασεις

Υπέρηχοι
& Triplex

Εμπειρία δεκαετιών στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εξετάσεις Υπερήχων

Το υπερηχογράφημα αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές μεθόδους στη σύγχρονη ιατρική πράξη. Τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου αφορούν στο ότι είναι γρήγορη, ανώδυνη και το βασικότερο ασφαλής διότι δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία.

Σήμερα, τα τελευταίας γενιάς μηχανήματα, τα οποία παράγουν εικόνες υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, καθώς και οι νεότερες εφαρμογές της μεθόδου (ελαστογραφία, χρήση σκιαγραφικών μέσων), μας βοηθούν να επιτυγχάνουμε αξιόπιστα τη διάγνωση σε πλήθος από παθολογικές οντότητες, που παλαιότερα δεν ήταν εφικτή. 

Τι είναι το υπερηχογράφημα triplex;

Το υπερηχογράφημα triplex (ή υπερηχογράφημα duplex έγχρωμης ροής) συνδυάζει τις πληροφορίες της συμβατικής υπερηχογραφικής απεικόνισης ενός αγγείου και τις πληροφορίες εξέτασης της ροής στο αγγείο με Doppler. Επίσης, με την εξέταση αυτή ο ιατρός βλέπει πώς ρέει το αίμα στο αγγείο και μετρά την ταχύτητα ροής. Έτσι, μπορεί να ελέγξει την πορεία του αγγείου, να υπολογίσει το μέγεθός του και το βαθμό στένωσής του, αν υπάρχει.

Σε ποιά σημεία μπορεί να πραγματοποιηθεί;

Υπάρχουν οι παρακάτω διαθέσιμες εξετάσεις:

Κόστος | Aπό €20